Jana Dvorská
Palkovická 545,
Frýdek-Místek, 738 01
e-mail: dvorskaj@seznam.cz
tel.: +420 733 553 083


Ekonomický systém POHODA

Daňová evidence - cena od 1000 Kč / měsíčně

Vedení daňové evidence nabízíme a poskytujeme všem poplatníkům vedoucích daňovou evidenci za přijatelnou cenu pro každého živnostníka nebo podnikatele. Správná volba pro Vaše podnikání je vedení daňové evidence účetní firmou, získejte více času pro svoje podnikání. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, daň silniční je tedy součástí vedení daňové evidence.

Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:

  • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
  • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
  • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
  • vyhotovení přehledů dle přání klienta
  • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Daně zpracované v rámci daňové evidence:

  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
  • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ
  • daň silniční