Jana Dvorská
Palkovická 545,
Frýdek-Místek, 738 01
e-mail: dvorskaj@seznam.cz
tel.: +420 733 553 083


Ekonomický systém POHODA

Daňová přiznání, daně

Každoročně zpracováváme nad rámec svých měsíčních klientů i desítky daňových přiznání z řad fyzických a právnických osob. Daňová přiznání, daně - neplaťte více než musíte. Přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob, přiznání k DPH, daň silniční dostávají naši klienti zcela automaticky a nic si za vyhotovení těchto daní neúčtujeme.

Vypracujeme pro Vás následující daně:

  • přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy
  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ
  • přiznání k dani z přidané hodnoty - měsíční nebo čtvrtletní
  • daň silniční

Vypracování daňových přiznání:

  • k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů SZ a ZP
  • k dani z příjmu právnických osob včetně příloh
  • k dani silniční
  • k dani z nemovitostí
  • k dani darovací
  • k dani dědické